Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Nasza jednostka zakupiła sprzęt do walki ze skutkami powodzi: pompa zatapialna, przedłużacz 50 m, szpadle i łopaty, spodniobuty. Asortyment został zakupiony w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *