FSUSR

Nowe szafy na mundury i sprzęt, a także odciąg spalin to asortyment zakupiony w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pozwoli to nam na lepsze przechowywanie sprzętu i mundurów oraz szybsze przygotowanie do wyjazdu.

FSUSR

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności dotyczącego remontu, modernizacji i rewitalizacji budynków strażnicy OSP. Więcej szczegółów z realizacji zadania wkrótce…