Dofinansowanie WFOŚiGW w Rzeszowie

Nasza jednostka otrzymała wsparcie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.

„Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stańkowa celem zwiększenie potencjału technicznego”.

PROO 5

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. Umożliwienie dalszego działania na rzecz społeczeństwa przez OSP Stańkowa polegające na naprawie samochodu ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne.