Podkarpackie FIO Lokalnie

Zasady dotyczące ewakuacji podczas wystąpienia powodzi…
Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.