PROO 5

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. Umożliwienie dalszego działania na rzecz społeczeństwa przez OSP Stańkowa polegające na naprawie samochodu ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne.