PROO 5 2023

Nasza jednostka w ramach zadania pt. Umożliwienie dalszego działania na rzecz społeczeństwa przez OSP Stańkowa zrealizowała naprawę układu paliwowego w samochodzie Renault Trafic, dzięki czemu może nadal realizować swoje zadania statutowe.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne.