POWES 2018

Nasza jednostka zakupiła sprzęt niezbędny do działań w sytuacji zagrożenia od owadów błonkoskrzydłych. Wśród niego mamy: 1) sprzęt bezpośrednio potrzebny do działań: kombinezon na szerszenie, rękawice i okulary ochronne, worek na roje z drążkiem, rojnice transportową, gaśnicę na owady, opryskiwacz, 2) sprzęt ratownictwa medycznego: pompka do odsysania jadu, butla z tlenem i reduktorem, aparat do płukania oka, pulsoksymetr, 3) sprzęt ułatwiający dostęp: łom prosty oraz przecinarka spalinowa. Jest to kolejne działanie w ramach programu grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dzięki zakupionemu sprzętowi, wykonanym badaniom alergicznym i szkoleniom KPP oraz planowanym do przeprowadzenia szkoleniem możliwe będzie działanie naszej jednostki w sytuacji zagrożenia od owadów błonkoskrzydłych.

Badania alergologiczne

5 naszych członków wykonało badania alergiczne na ukąszenie osy, pszczoły i szerszenia. Umożliwi to w przyszłości branie udziału w usuwaniu zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Jest to kolejne działanie w ramach programu grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

POWES 2018

Nasza jednostka zakupiła specjalistyczny sprzęt – przecinarkę spalinową z tarczą do betonu i stali. Zakup został współfinansowany ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.