Badania alergologiczne

5 naszych członków wykonało badania alergiczne na ukąszenie osy, pszczoły i szerszenia. Umożliwi to w przyszłości branie udziału w usuwaniu zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Jest to kolejne działanie w ramach programu grantowego Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *