Eko-Unia

Ubrania ochronne do ratownictwa chemicznego wraz z rękawicami i butami chemoodpornymi oraz wanna podbierakowa i wózek do rozsiewania sorbentu to kolejny sprzęt służący do prowadzenia działał ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Asortyment został zakupiony w ramach Funduszu Małych Grantów Eko-Uni i realizowanego przez naszą jednostkę projektu mającego na celu uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej jednostce OSP.

Eko-Unia

Nasza jednostka zakupiła torbę ADR do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Służy ona między innymi do usuwania plam ropopochodnych z drogi oraz usuwania innych substancji mogących skazić środowisko lub spowodować zagrożenie. Asortyment został zakupiony w ramach Funduszu Małych Grantów Eko-Uni i realizowanego przez naszą jednostkę projektu mającego na celu uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej jednostce OSP.