Grant Eko-Uni

Pora na podsumowanie projektu pt. „Chrońmy nasze bieszczadzkie środowisko” zrealizowanego w ramach .Funduszu Małych Grantów Eko-Uni. Celem projektu było uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej OSP oraz uświadomienie społeczeństwa o istotności ochrony środowiska naturalnego. W ramach dofinansowania zrealizowano zakup niezbędnego umundurowania i sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, zrealizowano szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz spotkanie informacyjne o ochronie środowiska i ekologii.

Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego

27 stycznia 2019 roku zorganizowane zostało szkolenie z ratownictwa chemiczno ekologicznego. Szkolenie swoją tematyką obejmowało sprzęt i ubrania ochronne do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wymagania, urządzenia pomiarowe, techniki pomiarowe, działania ratownicze, usuwanie plam ropopochodnych, absorbenty i dyspergenty, pierwszą pomoc w przypadku oparzeń chemicznych i zatruć oparami. W szkoleniu wzięło udział 21 druhów. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny i poz… Zobacz więcej

Eko-Unia

Ubrania ochronne do ratownictwa chemicznego wraz z rękawicami i butami chemoodpornymi oraz wanna podbierakowa i wózek do rozsiewania sorbentu to kolejny sprzęt służący do prowadzenia działał ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Asortyment został zakupiony w ramach Funduszu Małych Grantów Eko-Uni i realizowanego przez naszą jednostkę projektu mającego na celu uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej jednostce OSP.

Eko-Unia

Nasza jednostka zakupiła torbę ADR do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Służy ona między innymi do usuwania plam ropopochodnych z drogi oraz usuwania innych substancji mogących skazić środowisko lub spowodować zagrożenie. Asortyment został zakupiony w ramach Funduszu Małych Grantów Eko-Uni i realizowanego przez naszą jednostkę projektu mającego na celu uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej jednostce OSP.