Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dziś odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Szkolenie obejmowało tematykę: materiałów niebezpiecznych i ich zagrożeń, ratownictwa chemiczno-ekologicznego w OSP., normatyw wyposażenia, środków ochrony i sprzętu, urządzeń i technik pomiarowych, a także działań ratowniczych i pierwszej pomocy w przypadku poparzeń i zatruć. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. ”Chrońmy nasze Bieszczady” dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego

27 stycznia 2019 roku zorganizowane zostało szkolenie z ratownictwa chemiczno ekologicznego. Szkolenie swoją tematyką obejmowało sprzęt i ubrania ochronne do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wymagania, urządzenia pomiarowe, techniki pomiarowe, działania ratownicze, usuwanie plam ropopochodnych, absorbenty i dyspergenty, pierwszą pomoc w przypadku oparzeń chemicznych i zatruć oparami. W szkoleniu wzięło udział 21 druhów. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny i poz… Zobacz więcej