FIO 2021

Nasza jednostka zakupiła zestaw końcówek do rozpieracza.
Zakup zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Recertyfikacja KPP

16 naszych druhów brało udział w recertyfikacjach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dziękujemy firmie Cognito Rescue za profesjonalne odświeżenie naszej wiedzy oraz naukę nowych przydatnych umiejętności.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-203

Wizyta studyjna

W dzietniejszym dniu uczestników wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. Naszym zadaniem było przedstawienie naszej organizacji i realizowanych przez nas zadań i projektów w ramach bloku prezentacyjno-promocyjnego. Swoją działalność zaprezentowało również Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej oraz Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.

Prawo jazdy kategorii C

W ostatnim czasie 4 naszych druhów uczestniczy w kursie prawa jazdy kategorii C, by móc pełnić funkcję kierowy pojazdu pożarniczego. Działanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bieszczadzka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza na straży bezpieczeństwa” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

PROW 2021

Projekt, którego celem było wydanie publikacji „Utrwalamy historię jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego” został oficjalnie zakończony 🙂😊Cieszymy się, bo udało się zrealizować projekt w ramach którego zaangażowało się aż 24 jednostki z terenu gminy Czarna, Lutowiska oraz Ustrzyki Dolne wraz z Zarządami Oddziałów Gminnych ZOSP RP i Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu bieszczadzkiego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się do wspólnego przygotowania tej publikacji. 👨‍🚒👩‍🚒🚒

Inicjatywa jest wspófinansowana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Nasze zadanie realizowaliśmy w ramach projektu grantowego pn. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”.

Świadczenie ratownicze

W ostatnim czasie nasz wieloletni druh Marian Nester otrzymał świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP. Były Naczelnik OSP jest związany z naszą jednostką od roku 1976. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych zawodów sportowo-pożarniczych i prac społecznych. Do dziś uczestniczy w życiu OSP poprzez udział w uroczystościach, wspierając nas także poradami i swoim doświadczeniem, ale i także działaniami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Serdecznie gratulujemy nagrody, która się w 100% należy!

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W ubiegłą sobotę odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Łodynie. Nasza jednostka po raz kolejny może zaliczyć udział do udanych. 😊😊

Dziecięca Drużyna Pożarnicza – 1 miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 1 miejsce, Drużyna kobieca – 2 miejsce i drużyna męska – 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym 🙂