Szkolenie z działań przeciwpowodziowych

Nasza jednostka przeprowadziła dla naszych druhów szkolenie zdalne dotyczące działań przeciwpowodziowych i działań w czasie powodzi. Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak: powodzie a podtopienia, stany alarmowe, zarządzanie kryzysowe, monitorowanie i alarmowanie, ewakuacja i działania ratownicze. Niektórzy strażacy w małych pięcioosobowych grupach zorganizowali dodatkowo ćwiczenia z układania wałów przeciwpowodziowych. Działania zrealizowano w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *