Podkarpackie FIO Lokalnie

W przypadku wystąpienia stanów ostrzegawczych na wodach płynących dobrze jest przygotować tymczasowe zabezpieczenie przed powodzią. Pozwoli nam to w odpowiednio przygotować się do powodzi i zmniejszyć skutki jej wystąpienia. Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *