Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Zasady układania wałów przeciwpowodziowych z worków z piaskiem… Publikowane materiały zostały wytworzone w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.