Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Nasza jednostka zakupiła sprzęt do walki ze skutkami powodzi: pompa zatapialna, przedłużacz 50 m, szpadle i łopaty, spodniobuty. Asortyment został zakupiony w ramach projektu pt. Razem zapobiegamy skutkom powodzi w Bieszczadach dofinansowanego w ramach programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego organizatorem jest Fundusz Generator Inspiracji.

WFOŚiGW

Drugi etap projektu Mały Strażak dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz wsparty wkładem własnym od Gminy Ustrzyki Dolne polegał na zakupieniu sprzętu do stabilizacji samochodów tj. podpory stabilizacyjne w pokrowcu, zestawu klinów i podkładów LSS2 oraz schodka z klinem LSS.

COVID-19

W ramach programu COVID-19 udało nam się pozyskać sprzęt umożliwiający działania zmniejszające skutki oraz działania ratownicze w czasach epidemii. Są to: kombinezony, obuwie, maseczki i rękawiczki ochronne, kabina dekontaminacyjna wraz z zestawami podekontaminacyjnymi, opryskiwacz spalinowy, opryskiwacz plecakowy, środek do dezynfekcji.

MSWiA 2020, WFOŚiGW 2020

Udało nam się skompletować lekki zestaw do ratownictwa technicznego, w którego skład wchodzi:- nożyco-rozpieracz (narzędzie kombi) Lukas SC358, zakupiony w roku 2019,- agregat hydrauliczny Lukas P630SG, zakupiony ze środków z dotacji MSWiA i WFOŚiGW w Rzeszowie,- wąż przedłużający 10 m, zakupiony ze środków z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie.Zestaw umożliwia podstawowe działania w zakresie ratownictwa technicznego oraz inne działania ratownicze.