Wizyta studyjna

W dzietniejszym dniu uczestników wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. Naszym zadaniem było przedstawienie naszej organizacji i realizowanych przez nas zadań i projektów w ramach bloku prezentacyjno-promocyjnego. Swoją działalność zaprezentowało również Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej oraz Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”.