Motopompa pożarnicza

Nasza jednostka zakupiła motopompę pożarniczą Tohatsu, która umożliwi nam działania ratownicze podczas pożarów i powodzi. Zakup został zrealizowany przy wsparciu dotacji MSWiA i dofinansowania od WFOŚiGW w Rzeszowie. Realizacja zadania nie mogłaby być możliwa bez wsparcia wielu osób, którym serdecznie chcielibyśmy podziękować!

Dofinansowanie DG LP

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w ramach funduszu prewencyjnego na zakup sprzętu gaśniczego. Dziękujemy Dyrekcji Generalnej Lasów państwowych za dofinansowanie naszej działalności oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne Panu Maciejowi Szpiechowi za pomoc merytoryczną w staraniu o środki.