PROW 2021

Projekt, którego celem było wydanie publikacji „Utrwalamy historię jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego” został oficjalnie zakończony 🙂😊Cieszymy się, bo udało się zrealizować projekt w ramach którego zaangażowało się aż 24 jednostki z terenu gminy Czarna, Lutowiska oraz Ustrzyki Dolne wraz z Zarządami Oddziałów Gminnych ZOSP RP i Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu bieszczadzkiego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się do wspólnego przygotowania tej publikacji. 👨‍🚒👩‍🚒🚒

Inicjatywa jest wspófinansowana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Nasze zadanie realizowaliśmy w ramach projektu grantowego pn. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”.