65-lecie OSP Stańkowa

4 maja 2019 roku, w dniu Św. Floriana – Patrona Strażaków, w Stańkowej miały miejsce obchody 65-lecia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami przez całą miejscowość wprost do kościoła. Po uroczystej Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie ostatnio wciągniętego do podziału bojowego samochodu operacyjnego marki Renault Trafic. Następnie uczestnicy udali się na stadion, gdzie miała miejsce część oficjalna obchodów. Uroczystość poprowadziła druhna Adrianna Sroka, a dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych – druh Stanisław Solarz, który swoim meldunkiem rozpoczął część oficjalną. Przywitał i złożył on raport Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie – druhowi Tadeuszowi Sieniawskiemu. W uroczystości ponadto uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych – druh Tadeusz Niedźwiecki, Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach Dolnych – st. kpt. Emil Szmyd wraz ze swoim zastępcą – mł. bryg. Przemysławem Krukiem, Poseł do Europarlamentu – dr Czesław Siekierski, Poseł na Sejm – Mieczysław Kasprzak, Radna Powiatowa – Teresa Krupińska-Rostocka, Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Bartosz Romowicz, Radna Gminna – Renata Wolańska, Sołtys wsi Stańkowa – Paweł Jurcaba, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne – Maciej Szpiech, oraz ks. Proboszcz Grzegorz Kolano. Następnie został odczytany akt nadania sztandaru, którego rodzicami chrzestnymi zostali wybrani mieszkańcy Stańkowej, Jolanta Wronowska oraz Władysław Szylak. Symboliczne gwoździe zostały przybite przez fundatorów i darczyńców do pamiątkowego tablo. Prezes ZOW ZOSP – druh Tadeusz Sieniawski dokonał nadania Sztandaru jednostce przekazując je w ręce p.o. Prezesa OSP druha Kamila Szylaka, który przekazał go druhom z pocztu sztandarowego – Markowi Sroce, Maciejowi Feculakowi oraz Piotrowi Bodnarowi. Prezes ZOW ZOSP nadał także srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla jednostki OSP Stańkowa, przypinając go do Sztandaru, po czym nastąpiła jego prezentacja. Wręczono także odznaczenia dla zasłużonych członków OSP: srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha – Józefa Maruszczaka, brązowy dla druha Józefa Szmyda. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymał druh Sebastian Szmyd, a odznakę za wysługę lat 25 otrzymali: druh Dariusz Jasiewicz oraz druh Mariusz Mokry. Srebrne odznaki MDP trafiły do Julii Drożdż, Miłosza Feculaka i Marty Jasiewicz, a brązowe do Michała Lemisza i Justyny Suchar. Następnie druh Kamil Szylak krótko przedstawił historię OSP, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Szanowni goście chwalili zaangażowanie i działalność jednostki oraz życzyli dalszego rozwoju i opieki św. Floriana. Po części oficjalnej druhowie przenieśli się do świetlicy, gdzie celebrowali swoje święto do białego rana…