IV BFOP

W niedzielę, 27.10.2019 r. nasi druhowie brali udział w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas tego wydarzenia otrzymaliśmy nagrodę w konkursie „Inicjatywa Roku 2019” za zadanie pn. „Utworzenie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej”, a w konkursie „Wolontariusz Roku 2019” nagrodę otrzymała nasza druhna Adrianna Sroka.

III BFOP

Dziś odbyło się już trzecie Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Nasza jednostka prezentowała swoją działalność oraz urządziła konkurs z wiedzy pożarniczej. Nasz druh Maciej Feculak został nagrodzony jednym z pięciu tytułem Wolontariusza Roku Powiatu Bieszczadzkiego oraz nasza inicjatywa Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych została nagrodzona wyróżnieniem w kategorii Inicjatywa Roku.