Gala Orlen

Dziś nasi reprezentacji wzięli udział w Gali Fundacji Orlen – Dar Serca. Laureaci, w tym nasza jednostka dostała dyplom uznania za otrzymanie dofinansowania w ramach projektu Moje miejsce na Ziemi. Uroczysta Gala odbyła się o godz.18.00 w Pałacu Zamoyskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie. Rangę wydarzenia podniosła obecność Prezesa PKN ORLEN Pana Daniela Obajtka oraz Prezesa Zarządu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” Pani Katarzyny Różyckiej. Galę uświetnił występ znanej polskiej wokalistki – Ani Dąbrowskiej z zespołem

Fundacja Orlen 2017

Nasz jednostka zakupiła łom Hooligan ze środków otrzymanych od Fundacji Orlen – Dar Serca. Jest to sprzęt niezwykle usprawniający akcję ratowniczo-gaśniczą. Dziękujemy naszemu darczyńcy za wsparcie, którym już drugi rok z rzędu umożliwia nam polepszenie działań naszej jednostki!!!