Pudełko życia

“Pudełko życia” ta projekt skierowany do osób starszych, schorowanych oraz samotnych mający na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Pomoże w sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze może dramatycznie opóźnić akcję.
Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. W pudełkach znajdą się w ważne dane – telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod nieobecność chorego gospodarza.
Dziękujemy Fundacji Neuca za darowiznę w postaci Pudełek Życia! Już Niedługo trafią one od naszych bliskich oraz mieszkańców naszej miejscowości!