Zebranie sprawozdawcze MDP

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę, a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.

Wycieczka do PSP i na lodowisko

28 grudnia członkowie naszej MDP odbyli wycieczkę do KP PSP w Ustrzykach Dolnych. Po zwiedzeniu komendy, obejrzeniu sprzętu i wysłuchaniu informacji na temat pracy strażaka mieli okazję skorzystać z lodowiska. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za możliwość skorzystania z tej atrakcji.

Piknik strażacki

6 sierpnia odbył się Piknik Strażaki zorganizowany w ramach projektu Działaj Lokalnie realizowanego przez naszą jednostkę. W ramach pikniku odbyły się pokazy strażackie, prezentacja drużyny MDP, mecze piłki nożnej i ognisko. Dziękujemy wszystkim za liczny udział i jednostce OSP Łodyna za pomoc przy pokazach.