Książka o Bieszczadzkich OSP

Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 'Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, którego Grantodawcą jest Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”. W ramach projektu zostanie stworzona publikacja książkowa opisująca historię jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego. W projekt włączone zostały aż 24 jednostki z naszego powiatu. Wkrótce efekty naszej pracy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *