OSP STAŃKOWA
Wyjazdy od 2012 roku: 28 Pożary: 7 Powodzie: 2 Wypadki: 0
Miejscowe zagrożenia: 1 Wyjazdy gospodarcze: 18 Fałszywe alarmy: 0
Strona główna
Strona główna
Aktualności
Aktualności
Działalność OSP
Wyjazdy
Szkolenia
Uroczystości
Zawody sportowo-pożarnicze
Inne
OSP
Historia
Działalność
Wyposażenie
Galeria
Kontakt
Członkowie OSP
Członkowie zwyczajni
Członkowie wspierający
Członkowie honorowi
Członkowie MDP
Władze OSP
Prezes i Naczelnik
Zarząd OSP
Komisja Rewizyjna
JOT
Naczelnik i jego Zastępca
Dowódcy
Kierowcy
Ratownicy
Ratownicy medyczni
Uprawnienia
MDP
Historia
Działalność
Skład osobowy
Opiekun i instruktorzy
Rada MDP
Wiedza pożarnicza
Pożar
OSP
Św. Florian
Członkowie
Umundurowanie i musztra
Dystynkcje i odznaczenia
Środki gaśnicze
Sprzęt gaśniczy
Sprzęt ratowniczy
Akcja ratowniczo-gaśnicza
Łączność i alarmowanie
Zawody strażackie
Szkolenia i badania
Badania lekarskie
Szkolenia
Szkolenia podstawowe
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Szkolenia dowódcze
Szkolenia specjalistyczne
Pliki do pobrania
Dokumenty OSP
Sprawozdania OPP
Zebrania walne
Zarząd OSP
Komisja Rewizyjna
Dokumenty prawne i regulaminy
Materiały szkoleniowe
Linki
ZOSP RP
Forum ZOSP
OW ZOSP Rzeszów
KP PSP Ustrzyki Dolne
KW PSP Rzeszów
KG PSP Warszawa
Strażak
OSP na Facebook'u
Forum na Facebook'u

POŻAR


Definicja pożaru

Pożar to samoistny i niekontrolowany proces spalania materiału.


Rozwój pożaru


Trójkąt spalania

Warunkiem zapoczątkowania pożaru jest wystąpienie tzw. trójkąta spalania: materiał palny, tlen i ciepło.


Grupy pożarów


Podział pożarów


Rodzaje pożarów

Copyright by Kamil1989sz. All rights reserved.